torsdag 28. juni 2012

Nei er nei for SVARTE!


Per dags dato, definerer norsk lov voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende samtykke. 
Amnesty International har i disse dager en underskriftskamapanje i Norge som går ut på å endre dette så det blir i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.
Med enkle ord, det kreves at det skal bli lettere å bli dømt for voldtekt, og voldtekt skal ikke defineres voldtekt kun der det er vold eller trusler med i bildet.

Man kan lære bort alt man orker at nei er nei, men hvis norsk lov ikke følger det opp, hva da?
Du kan lese mer om dette på Amnesty sine sider, der kan du også bidra til underskriftskampanjen ---->HER HER HER HER<----Amnesty krever: 
  1. Myndighetene må endre voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. 
  2. Dommere og jurymedlemmer skal få nødvendig opplæring om kjønnsbasert diskriminering og vold, og bevisstgjøres om måten fordommer og holdninger til kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke beslutninger i voldtektssaker. 
  3. Ofre for overgrep skal sikres nødvendig oppfølging og bistand gjennom en lovfesting av minst et døgnbemannet overgrepsmottak i hvert fylke med tilstrekkelig finansiering og tilfredsstillende faglig standard. 
  4. Det settes en tidsfrist for ratifiseringen av Europarådets Konvensjonen for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Det er veldig kjekt med kommentarer, men legger du inn en melding som er virkelig stygg, så vil den bli slettet.