tirsdag 8. februar 2011

Har du noen gang tenkt om det finnes et legat du kan søke på?

Jeg tror ikke det er så mange som er klar over at det finnes hauer og lass med legater i Norge og resten av verden, legater vi vanlige mennesker kan søke på for å få økonomisk støtte til diverse ting som utdanning, idrett, kunst.. Eller rett og slett bare leve.
Et legat er en pengegave som gis til en person som oppfyller visse kriterier... Etter at denne har søkt selvfølgelig. Som en slags Nobels pris for oss vanlige :)

Jeg har tatt med noen av de mest lønnsomme legatene (gjerne også de vanskeligste å få) og de særeste legatene (noen er virkelig sære!)

Du kan søke etter legater som passer for deg HER


Noen av de særeste;
Bamsestipendet gis til en billedkunstner, kunsthåndverker eller fotograf med interesse for å studere dyr på nært hold. 25.000 kroner pluss gratis opphold Namsskogan Hotell i 14 dager. Søknadsfrist 1. mai.

Fuhrs fond for havefrøavlens fremme gis i form av "stipendier for unge menn eller kvinner som akter å utdanne seg som frøavlere, - til premier for dyktige frøavlere, til kurs i frøavl, frøavlsforsøk eller lærebøker i frøavl." 10.000 kroner. Søknadsfrist 1. mars.

Dr. philos. Hans Holsts Minnefond deles ut til "en akademiker som utdanner seg til en vitenskapelig stilling ved Universitetets Myntkabinett." Kan også gis til hovedfagsstudenter innen numismatikk. Beløp varierer. Søknadsfrist 15. november.

Marie H. Werners legat har som formål å yte "økonomisk understøttelse av eldre damer av den dannede klasse som uforskyldt er kommet i den situasjon at de er blitt ute av stand til å forsørge seg selv." Variererende beløp. Søknadsfrist 1. april.

Knivstipendet utdeles ikke overraskende enten til "en knivmaker som ønsker å perfeksjonere seg eller lære nytt, eller en person som ønsker å gjøre studier i knivens kulturhistorie. Begge stipend er reisestipend på 10.000 kroner. Søknadsfrist 1. juni.

Julie Knuths stiftelse skal "gi verdige døtre av embetsmenn eller verdige døtre av eiere av landeiendommer eller gård- og grundeiere i byene i Norge, Sverige eller Danmark et årlig bidrag så lenge de er ugifte. 1.500 kroner. Løpende søknadsfrist.

Marit Stølens legat gis til "personer som kan utføre alt forefallende arbeid på en gård slik det er blitt drevet i eldre tider. Litterære interesser kan søkeren også ha. I tillegg må søkeren...ikke tåle heimebrenning og ikke være 'galnsint'." Nærmere info gis.

Noen av de mest lønnsomme:
Lise og Arnfinn Hejes fond er blant de største legatene her i landet. Det er til for "yngre personer for utdannelse av praktisk, teoretisk eller kunsterisk art i Norge eller utlandet. Det totale stipendbeløpet per år er på inntil fem millioner kroner. Søknadsfrist 1. september.

Libresse Jentefond gir midler til jenter mellom 15 og 29 år. Støtte gis til "en spesiell utdannelse, prosjekter i nærmiljøet, forskning eller hobby/idrettsaktiviteter". 2 - 20.000 kroner, til sammen 300.000 kroner per år. Søknadsfrist 1. juli og 1. desember.

G. C. Rieber Fondenes legater er til for "samfunnsgavnlige prosjekter der offentlige tilskudd ikke kan påregnes." Porsjoner på inntil 100.000 kroner deles ut. Ingen søknadsfrist, men løpende behandling.

Anders Jahres Humanitære Stiftelse støtter "tiltak av humanitær, kulturell og sosial art, - med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke forøvrig. Søknadsfrist 15. april.

Solofondet gir økonomisk støtte til ungdom mellom 15 og 25 år som har prosjekter de vil sette ut i livet. Stipendene varierer fra 2.000 til 100.000 kroner. Søknadsfrist 1. november.

Eivind Eckbos legater I-XI gir årlig syv millioner kroner til en rekke formål, deriblant "ivaretakelse av kristne verdier, fremme av kosthold og helse, støtte til kulturvern...studier som ikke støttes av Statens lånekasse". Beløp varierer. Søknadsfrist 1. februar.

Hans Neumanns gavefond yter "bidrag til samfunnsgavnlige tiltak, herunder såvel kulturelle formål som humanitære formål". Ingen støtte til utdanning og reiser gis. 10.000 kroner. Søknadsfrist: I mars.

NHOs arbeidsmiljøfond gir inntil 35 millioner kroner årlig til "utviklings- og forskningsprosjekter som skal forbedre arbeidsmiljøet i norsk næringsliv". Bedrifter, bransjeforeninger, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner kan søke om midler. Beløp og søknadsfrist varierer; ta kontakt med NHO.

Info om diverse legater er hentet fra DinSide

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Det er veldig kjekt med kommentarer, men legger du inn en melding som er virkelig stygg, så vil den bli slettet.